Kwaliteit

Branche- en beroepsverenigingen hebben leden in uiteenlopende sectoren en vakgebieden. Aan de kwaliteit van producten en diensten van die leden worden hoge eisen gesteld.

Veel verenigingen, branche- en beroepsorganisaties houden zich bezig met kwaliteitsbevordering door middel van opleidingen, trainingen, permanente educatie (PE) en kwaliteits- en keurmerken. IVBB vindt het belangrijk dat die organisaties voor zichzelf ook kwaliteitsstandaarden hanteren. Leden moeten overtuigd zijn van de kwaliteit van hun vereniging.

IVBB gaat onderzoek doen naar belangrijke aspecten van kwaliteit. Daarmee samenhangende thema’s worden opgespoord en uitgediept. Samen met partners gaat wij hier onderzoek naar doen.

IVBB

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen