Milieubeheer programma

IVBB is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Milieubeheer Programma’, een online ondersteuning voor ondernemers voor de uitvoering van wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen (in het kader van de Wet Milieubeheer).
IVBB doet dit op initiatief van, en in nauwe samenwerking met
MKB-Nederland. Het hulpmiddel is een vervolg op de campagne ‘WATT je moet weten’ van MKB-Nederland en VNO-NCW, met nadruk op praktische uitwerking en concrete adviezen.

Het Milieubeheer Programma helpt ondernemers bij het maken van keuzes. Het geeft per verplichte maatregel verschillende alternatieven, met bijbehorende uitgaven. Het programma is toegespitst op uiteenlopende sectoren. De ondernemer krijgt advies over een planning die het beste aansluit bij de eigen onderneming. Zo ontstaat voor ieder bedrijf een eigen planningslijst. Daarmee laat de ondernemer de uitgaven aan energiebesparing in de komende tijd aansluiten op de cashflow van het bedrijf. Een juiste timing is immers de kern van een verantwoorde investering.

Met dit hulpmiddel kunnen ondernemers voldoen aan hun wettelijke verplichting tot energiebesparing. En wel op een wijze die aansluit bij het MKB. Dus: gebruiksvriendelijk, no-nonsens, doelmatig en tegen zo laag mogelijke kosten.

Partners van MKB-Nederland krijgen als eerste de mogelijkheid om hun leden dit handig en zeer bruikbaar hulpmiddel aan te bieden. Sectoren die als eerste participeren, krijgen voorrang bij de branche-specifieke ontwikkeling van het hulpmiddel.

Geïnteresseerd in een nadere kennismaking met het project? Wij komen graag persoonlijk in gesprek. Neem contact op met Frank Koreman via 06-34395651 of fk@ivbb.nl

IVBB

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen