Op deze pagina bevindt zich de disclaimer van www.ivbb.nl. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van IVBB, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IVBB.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

IVBB streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

IVBB behoudt zich het recht voor om materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IVBB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van ivbb.nl bevinden.

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.