loader image

Op 1 juli 2021 moeten alle besturen van verenigingen en stichtingen hebben voldaan aan de nieuwe wet WBTR. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Praktische ondersteuning

Verenigingen of stichtingen die hulp willen krijgen bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, kunnen dat krijgen. In co-creatie wordt er gewerkt aan ondersteuning in de vorm van kennis en een stappenplan en een helpdesk. Daarmee krijgen verenigingen antwoord op hun vragen en aanvullende uitleg . De helpdesk is een gratis als onderdeel van het WBTR-programma. Ook eenvoudige juridische ondersteuning is inbegrepen.

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.