IVBB, het instituut voor research
en innovatie in de verenigingswereld.

Over IVBB

Research en Innovatie voor Verenigingen, Branches en Beroepen

IVBB is hét instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. Wij zijn er vóór verenigingen en nemen het initiatief om samen met hen Research en Innovatie nadrukkelijker op de kaart te zetten. In co-creatie met verenigingen stimuleren wij activiteiten die resulteren in kennis van en over de verenigingswereld in Nederland. Samenwerking en co-creatie zijn de basis voor meer kennis, diepgaandere inzichten en daarmee betere producten en diensten voor leden van professionele ledenorganisaties.

Research

Fundament voor goede dienstverlening

Samen met verenigingen onderzoeken we de verenigingswereld. De uitkomsten geven verenigingen de informatie die hen helpt om de eigen vereniging nog beter te maken. Samen werken we aan de kwaliteit van informatie en goede dienstverlening aan de leden. Die verwachten immers van hun vereniging producten en diensten die aantoonbare meerwaarde hebben.

We realiseren dit door wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Hieraan wordt richting gegeven door de aan IVBB verbonden council of directors en co-creation council en vooral ook door de verenigingen zelf.

Innovatie

Onderscheidend vermogen
door co-creatie

Professionele ledenorganisaties dienen steeds betere ondersteuning te bieden aan hun leden. Verenigingen kunnen elkaar hierbij helpen. Samen kunnen zij meer bieden.

IVBB faciliteert deze samenwerking. Wij organiseren bijeenkomsten waar verenigingen in co-creatie onderscheidende producten en diensten voor hun leden kunnen bedenken en ontwikkelen.

Sustainable Development Goals

Stimuleren van Duurzame Ontwikkelings­doelen

Steeds meer branches, sectoren en bedrijven willen aan de slag met Sustainable Development Goals (SDG’s). Duurzaam ondernemen blijft echter vaak bij een wens. De echte volle stap naar duurzaam ondernemen is namelijk niet eenvoudig, zelfs niet als organisaties er strategisch voor hebben gekozen. Immers, duurzaam ondernemen wordt pas echt succesvol als ook leden, klanten, toezichthouders, stakeholders en werknemers deze duurzame resultaten waarderen.

De SDG’s bieden de mogelijkheid om resultaten transparant te laten zien, waardoor de waardering wordt vergroot. IVBB wil verenigingen helpen met het stimuleren en implementeren van SDG’s bij hun leden.