De kern van IVBB is de drive om in co-creatie samen te werken met andere organisaties in de verenigingswereld. Wij hebben de rotsvaste overtuiging dat wij door partnerships en samenwerking betere resultaten voor de verenigingswereld zullen bereiken.

MKB Nederland

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Ze moeten gefaciliteerd worden en onduidelijke of overbodige regels die hun ondernemerschap belemmeren, moeten verdwijnen. Dit sluit aan bij de missie van MKB-NL: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. Ondernemers bepalen de koers en MKB-NL is de stem van haar ruim 170.000 leden.

MKB-NL werkt samen met IVBB aan het project Duurzaam Energie Besparen (DEB). Verdere samenwerkingsprojecten staan op stapel.

De Nederlandse Associatie

DNA is een vereniging van, voor en door verenigingen. DNA heeft een passie voor verenigingen. DNA verenigt brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals. De ontwikkeling van het vak van verenigingsprofessional en verenigingsbestuurder staat centraal binnen DNA. De inhoudelijke rode draad binnen DNA is de Vereniging van de Toekomst.

DNA werkt samen met IVBB aan het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. TNO gelooft in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is de missie van TNO. Daar werken de 3.400 professionals van TNO dagelijks aan.

Binnen het consortium Warmtenetten werken TNO en andere partners samen met IVBB. Inspanningen van de samenwerking zullen zichtbaar worden op www.deb.nl

PlanNed

PlanNed heeft verstand SDG’s. En ze ondersteunen stappen naar verduurzaming. Ze treden op als onafhankelijk adviseur die branches, sectoren en bedrijfsleden ondersteunt bij de belangrijkste opgave voor de komende jaren, de transitie naar een duurzame samenleving.

PlanNed en IVBB werken samen om verenigingen te ondersteunen met het stimuleren van Sustainable Development Goals.

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.