Onderscheidend vermogen door co-creatie

De wereld verandert snel. Leden van verenigingen krijgen te maken met vele veranderingen. De roep om ondersteuning door hun vereniging wordt steeds luider. De antwoorden van vandaag werken morgen niet meer en van verenigingen worden innovatieve oplossingen gevraagd.

Samen en in co-creatie kunnen verenigingen zich onderscheiden door de juiste antwoorden te geven, met concrete oplossingen voor hun leden. IVBB stimuleert verenigingen om deze samenwerking en co-creatie aan te gaan.

Leden van verenigingen functioneren in een wereld die steeds sneller verandert. De uitdagingen waar zij voor staan, worden groter en complexer. Een voorbeeld hiervan is de steeds verdergaande digitalisering en de daarmee gepaard gaande sterk toenemende internetcriminaliteit. En natuurlijk ook het urgente probleem van klimaatverandering met de noodzakelijke energietransitie.

Daarnaast krijgen leden steeds meer te maken met ingewikkelde regelgeving vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Leden vragen aan hun vereniging om hen daarbij te helpen. Van de vereniging wordt hierop een antwoord verwacht.

IVBB doet dat niet alleen en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met verenigingen, brancheorganisaties, beroepsorganisaties en koepelorganisaties. Samen met MKB-Nederland (MKB-NL) en De Nederlandse Associatie (DNA) worden op een veelvoud van gebieden projecten in co-creatie ontwikkeld.

MKB-NL heeft samen met IVBB voor de energietransitie DEB (DUURZAAM ENERGIE BESPAREN) ontwikkeld. DEB is een website en portal waarmee MKB-ondernemers energie en dus ook kosten kunnen besparen en kunnen voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer. Energie besparen, kostenreductie en meewerken aan de klimaatverandering gaan hierin hand in hand.

IVBB ontwikkelt samen met DNA het WBTR-programma. Met dit programma kunnen verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft een impact op alle bestuurders van verenigingen en stichtingen in Nederland. De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

De wet legt verplichtingen op en koppelt er ook sancties aan. Het WBTR-programma helpt bestuurders, verenigingen en stichtingen. Met een online stappenplan krijgt de vereniging of stichting snel inzicht in wát ze moet doen en hóe ze het moet doen

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.