Innovatie

In deze snel veranderende samenleving is innovatie van levensbelang voor bedrijven en beroepen. Hetzelfde geldt voor verenigingen. Die dienen zich ook op een goede manier bezig te houden met innovatie om hun leden te ondersteunen. IVBB organiseert daarom pop-up- en co-creatie-activiteiten. Daar kunnen verenigingen samenwerken om met elkaar onderscheidende producten en diensten te realiseren.

In de praktijk hebben (beleids)medewerkers van verenigingen beperkte tijd en middelen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de leden. Door de krachten te bundelen met collega’s van andere verenigingen en de inbreng van IVBB is het resultaat van betere kwaliteit.

Een voorbeeld hiervan is het Milieubeheer Programma, ontstaan door samenwerking tussen MKB-Nederland, brancheverenigingen en IVBB. Met behulp van co-creatie is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om te voldoen aan wettelijk verplichte energiebesparing. Gemak, kostenbeperking en energiebesparing gaan daarbij hand in hand. Meer dan 10 verenigingen hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten om zo meerwaarde aan hun leden te kunnen bieden.

IVBB zal in de nabije toekomst meer van dergelijke samenwerkingstrajecten opzetten.

IVBB

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen