Research en innovatie voor Verenigingen, Branches een Beroepen

IVBB is hét instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. Wij zijn er vóór verenigingen en nemen het initiatief om samen met hen Research en Innovatie nadrukkelijker op de kaart te zetten. In co-creatie met verenigingen stimuleren wij activiteiten die resulteren in kennis van en over de verenigingswereld in Nederland.

Samenwerking en co-creatie zijn de basis voor meer kennis, diepgaandere inzichten en daarmee betere producten en diensten voor leden van professionele ledenorganisaties.

IVBB is georganiseerd als netwerkorganisatie en heeft de volgende entiteiten.

Peter Niesink Bovag
Fries Heinis Koninklijke Bouwend Nederland
Eelco Dubbeling Nederlandse Vereniging van Banken
Annet Koster KVNR
Olaf Prinsen Jeugdzorg Nederland
Hans Kuijpers KNB
Marie-Hélène Zengerink NBOV
Cécile Veldman DNA
Arno van Gerven Watersportverbond
Mathieu Daalder IVBB
Daan Hoogendijk IVBB
Peter Hagemans MKB-Nederland & VNO-NCW
Iris Schuitemaker MKB-Nederland & VNO-NCW
Peter van Grevengoed NVM
Frank Radstake ANVR
Remco van der Linden Techniek Nederland
Rick van der Gaag Schoonmakend Nederland
Hannie Stappers Bovag
Geralda Brunsman TLN
Margriet Baan INretail
Brecht Grieten KVGO
Marc van Rosmalen VHG
Mathieu Daalder IVBB
Frank Koreman IVBB
Daan Hoogendijk Voorzitter
Jelle Terpstra Secretaris
Sander van der Laken Penningmeester
Coen van den BergDirectie
Mathieu DaalderCo-founder
Peter NoordhoekDirecteur Research
Ine-Annet VerstegenManager Bestuurszaken
Frank KoremanPartnermanager
Ron VermeulenPartnermanager
Antoon ScheffersProduct Owner

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.