Over IVBB

IVBB staat voor Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. IVBB heeft als doelstelling de kwaliteit van branche- en beroepsverengingen en hun dienstverlening aan leden te verhogen door samenwerking en co-creatie van producten.

IVBB streeft naar strategische samenwerking met partijen om een zo breed mogelijk draagvlak voor innovatie te creëren. Een voorbeeld is de samenwerking met MKB-Nederland: ten behoeve van aangesloten verenigingen is het online Milieubeheer Programma ontwikkeld.

Met De Nederlandse Associatie (DNA) is een strategische samenwerking overeengekomen. Doel daarvan is elkaar te ondersteunen bij de kwalitatieve ontwikkeling van verenigingen.

IVBB heeft de ambitie om de kwaliteit van professionele verenigingen te versterken door het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en via co-creatie met verenigingen worden innovatieve producten en diensten ontwikkeld.

IVBB is georganiseerd als netwerkorganisatie en heeft een aantal entiteiten zoals:

  • IVBB Council of Directors
  • IVBB Co-creation Council
  • IVBB Bestuur
  • IVBB Uitvoeringsorganisatie Kwaliteit en Innovatie

IVBB

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen