Onderzoek WBTR

In mei 2021 hebben De Nederlandse Associatie (DNA, vereniging van verenigingen) en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB) een onderzoek gedaan onder 191.000 bestuursleden van verenigingen en stichtingen in Nederland naar de bekendheid met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de wijze waarop zij hiermee omgaan.

Ruim 26.000 bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben meegewerkt door het invullen van de vragenlijst. In dit rapport treft u de de belangrijkste resultaten.

Nationaal Verenigings Onderzoek als kennis­basis voor sterke verenigingen

Als onderzoeksinstituut wil IVBB de wereld van verenigingen in kaart brengen en inhoudelijk verkennen. Dat doen wij, in samenwerking met DNA (De Nederlandse Associatie), door het jaarlijkse Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO). Het NVO wil laten zien hoe de landkaart van verenigingen in Nederland eruit ziet en hoe groot de economische en sociale betekenis van verenigingen is.

Verder richt het onderzoek zich op hoe verenigingen in elkaar zitten, hoe ze functioneren, hoe ze gefinancierd worden, wat ze doen en wie er actief zijn. Met als uiteindelijke doel om in een paar jaar een volledig overzicht te hebben en daar de informatie uit te halen die de verenigingswereld versterkt.

Het doel van het onderzoek is het stap voor stap verkrijgen van een compleet beeld van verenigingen in Nederland. Voor het Nationaal Verenigings Onderzoek kiezen we voor een deelname van alle typen verenigingen en sectoren binnen de drie segmenten van beroeps-, branche- en vrijwilligersverenigingen.

We weten in Nederland alles van de overheid en alles van het bedrijfsleven, maar van het ‘maatschappelijk kraakbeen’ er tussenin, de verenigingen, is opvallend weinig bekend. Het NVO wil hier verandering in brengen. Met het NVO willen we stap voor stap bouwen om een compleet beeld te krijgen van Nederland Verenigingsland. Hierdoor krijgen verenigingen inzage in elkaar en kennis die ze met elkaar kunnen delen. En als ze willen kunnen ze via de netwerken van DNA met elkaar het gesprek aangaan over de ins en outs van verenigingen.

Het NVO is nadrukkelijk bedoeld als product van co-creatie. Alleen als het onderzoek een gezamenlijke inspanning wordt van de verenigingswereld helpen verenigingen elkaar verder en kunnen de verenigingen inzicht geven aan overheden en bedrijven over hun meerwaarde.

Voor meer informatie, bezoek de website van het Nationaal Verenigings Onderzoek.

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.