Sustainable Development Goals

Project:

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als energie, armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Wat kan een (branche)vereniging met de Sustainable Development Goals doen? Uit onderzoek van onze partner PlanNed en eerder onderzoek van MKB Nederland blijkt dat heel veel ondernemers positief staan ten opzichte van verduurzaming en graag aan de slag willen. Het blijkt echter dat de meesten barrières ervaren zoals:

  • Risico’s gekoppeld aan de investeringen noodzakelijk om stappen te zetten op duurzaamheid
  • Gebrek aan sectorale samenwerking of standaarden op het gebied van duurzaamheid waardoor er geen level-playing field is
  • Ontbreken van regelgeving die verplicht om mininum eisen op het gebied van duurzaamheid na te leven
  • Onvoldoende tijd en deskundigheid om de kansen van duurzaamheid (en innovatie) voldoende te onderzoeken

Als branchevereniging ben je de partij om bovenstaande barrières weg te nemen door te sturen op vier domeinen: Voorlichten, Verbinden, Verleiden en het creëren van Voorwaarden.

  • Voorlichten: de organisatie als vraagbaak of platform waarin kennis over duurzame initiatieven wordt gedeeld en gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt. Via online kennisbanken of uitwisselingsplatforms kunnen leden worden geïnformeerd over succesverhalen, voorbeelden en duurzame innovaties.
  • Verbinden: de organisatie als linking pin tussen partijen (opdrachtgevers, leden, overheid, regio, financiers, koepels etc.) om barrières weg te nemen en concrete projecten te starten.
  • Verleiden: de organisatie verleidt haar leden door het inzichtelijk maken van de duurzame business cases en het creëren van financiële voordelen (lage rente, revolverende financieringsfondsen).
  • Voorwaarden: de organisatie start duurzame projecten waaraan voorwaarden voor deelname zijn verbonden. Ze ondersteunt leden met het voldoen aan deze voorwaarden.

Wanneer organisaties, branches, beroepsorganisatie en koepels deze 4V’s centraal zetten in hun strategie vormen zij de katalysator die duurzaamheid voor haar leden op gang kan brengen.

IVBB werkt samen met Planned aan SDG. Meer weten? Bekijk hun site.

Partner worden?

Samenwerking met IVBB is kosteloos. Doordat onze non-profit organisatie werkt in het belang van de 135.000 vrijwilligersverenigingen en 3.000 professionele branche- en beroepsverenigingen in Nederland, kan de prijs van ontwikkelde producten zo laag mogelijk blijven. We ondersteunen verenigingen niet alleen met de producten zelf, maar ook met de communicatie ten behoeve van de leden.